Trójmiejski Marsz Równości – trochę o LGBT

Trójmiejski Marsz Równości – trochę o LGBT post thumbnail image

Druga edycja Trójmiejskiego Marszu Równości już za nami. Niedzielny marsz, który odbył się 16 czerwca na plaży w Gdańsku Brzeźnie, był okazją do wyrażenia wsparcia i solidarności z osobami ze społeczności LGBT.

Patronat honorowy nad tą manifestacją objęli: Prezydent m. Gdańska Paweł Adamowicz, oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani Prezes Stowarzyszenia „Niebieska Flaga” – Kasi Wojnarowicz. Zgromadzeni goście razem śpiewali, tańczyli i skandowali hasła równości.

Marsz Równości to dopiero jeden z wielu elementów działania na rzecz tolerancji i akceptacji LGBT na terenie całego kraju. Inicjatywy te polegają na szerzeniu i propagowaniu podstawowej ludzkiej życzliwości oraz praw obywatelskich. To ważny krok w kierunku usunięcia dyskryminacji i społecznemu poparciu dla osób LGBT.

Uczestnicy Marszu wysunęli postulaty skierowane do mieszkańców Trójmiasta dotyczące niedostatecznego zagospodarowania placu, gdzie odbywa się Marsz, oraz surowych sankcji zasadniczo dla tych, którzy stosują przemoc anty-LGBT oraz homofobię. Cele tych postulatów są szlachetne, ale przede wszystkim to apel do całej społeczności o większe zrozumienie oraz otwartość na ludzi o różnym stylu życia i orientacji seksualnej.

Trójmiejski Marsz Równości to akcja organizowana przez ośrodek LGBT i inne organizacje. Stała się tradycją dla Trójmiasta, po raz siódmy odbyła się w lipcu tego roku. Podczas tegorocznego marszu uczestnicy domagali się pełnej i niepodważalnej równości praw dla osób LGBT.

Marsz miał swoje bazy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Podczas marszu uczestnicy wyrażali swoje poparcie dla tysięcy osób z całego Trójmiasta, które nadal mogą być dyskryminowane ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową. Demonstranci głośno protestowali przeciwko homofobii oraz wzywali do poparcia praw dla mniejszości LGBT we wszystkich kwestiach, takich jak: małżeństwa jednopłciowe, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe czy równe traktowanie na rynku pracy.

Trójmiejski Marsz Równości – to coś więcej niż tylko coroczny protest. Przede wszystkim jest on symbolem solidarności i wspierania osób zmagających się z homofobią. Wydarzenie to jest źródłem inspiracji oraz motywuje do dalszej aktywności i walczenia o równość wszystkich obywateli Polski, bez względu na ich orientację seksualną lub tożsamość płciową.

W miniony weekend 7 września Trójmiasto po raz kolejny obchodziło Marsz Równości osób LGBT i ich przyjaciół. Ten ósmy już Marsz miał szczególne znaczenie, dlatego że w tym roku obchodzi on swoją dwudziestą edycję.

Obserwatorzy licznie zgromadzeni na Głównym Mieście Gdańsku byli świadkami radosnego i twórczego spektaklu barwnych postaci i haseł. Przechodnie mogli podziwiać flagi wszystkich kolorów tęczy, transparenty domagające się uznania praw wszystkich mniejszości oraz przebranych uczestników stojących na czele marszu.

Wszyscy manifestujący mieli okazję do spotkań i dyskusji o prawach LGBT+ osób, szeroko pojmowanej tolerancji i akceptacji, wrażliwości wobec drugiego człowieka. Podczas Marszu skandowano hasła: „Miłość i tolerancja”, „prawa dla wszystkich” czy „Hej, hej niepodzielony ludzie”.

Marsz został zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Równości, który ma na celu uwrażliwienie całego społeczeństwa na równouprawnienie społeczno-prawne. Oby ta mocna wiadomość dotarła do jak największej liczby osób w naszym regionie.

Related Post