Regulamin Trójmiejskiego Marszu Równości 2019

 1. Trójmiejski Marsz Równości 2019, zwany dalej Marszem, odbędzie się̨ 25 maja 2019 r.
 2. Dokładna godzina i miejsce rozpoczęcia Marszu zostaną̨ podane 14 dni przed datą Marszu.
 3. Hasło przewodnie Marszu brzmi: „Miłość może tylko łączyć”.
 4. Celem Marszu jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób LGBTQ (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób trans płciowych i osób queer) oraz ich rodzin.
 5. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu są̨ zobowiązane do przestrzegania postanowień́ niniejszego Regulaminu Trójmiejskiego Marszu Równości 2019, zwanego dalej Regulaminem.
 6. W Marszu może wziąć́ udział każda osoba, instytucja lub organizacja, która popiera hasło, cel i postulaty Marszu.
 7. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu są̨ zobowiązane zachowywać́ się̨ w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach.
 8. W czasie od 25.05.2019 00:00 do 26.05.2019 do zamknięcia lokali wyborczych obowiązywać będzie cisza wyborcza. Osoby uczestniczące w Marszu, jak i wydarzeniach mu towarzyszącym, zobowiązane są do przestrzegania ciszy wyborczej zgodnie z postanowieniami Kodeksu wyborczego.
 9. Marsz jest organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado oraz przez podmioty wchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego, zwani dalej Organizatorami.
 10. Przewodniczący zgromadzenia oraz wolontariusze czuwają̨ nad przebiegiem Marszu. Wolontariusze działają̨ w ramach uprawnień́ Przewodniczącego zgromadzenia określonych w ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Wolontariusze będą̨ należycie oznakowani.
 11. Organizatorzy Marszu mają prawo rejestrować́ przebieg Marszu przy pomocy urządzeń́ nagrywających obraz i dźwięk, w szczególności zachowania osób w jakikolwiek sposób łamiące postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach lub niniejszego Regulaminu, oraz osób zakłócających przebieg Marszu i stwarzających zagrożenie dla innych uczestników Marszu.
 12. Każdy uczestnik Marszu jest zobowiązany do informowania służb porządkowych, wolontariuszy lub Przewodniczącego zgromadzenia o zauważonym pożarze, zagrożeniu zżycia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 13. Każda osoba łamiącą w jakikolwiek sposób postanowienia ustawy Prawo o zgromadzeniach lub niniejszego Regulaminu, zakłócająca przebieg Marszu, stwarzająca zagrożenie dla innych uczestników Marszu, nie będzie wpuszczana do zgromadzenia publicznego lub będzie niezwłocznie usuwana z udziału w Marszu. Od zarządzeń́ porządkowych Przewodniczącego marszu nie przysługuje odwołanie.
 14. Podczas Marszu można rozdawać́ tylko zatwierdzone przez Organizatorów materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe. Wszelkie ulotki, broszury i jakiekolwiek inne materiały promocyjne, informacyjne, czy reklamowe należy zgłosić́ organizatorom do zatwierdzenia co najmniej 14 dni przed Marszem na adres tolerado@tolerado.org, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi takiego zgłoszenia znajdującymi się̨ na stronie www.marsz3miasto.pl. Zakazane jest rozdawanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych nie zgłoszonych i zatwierdzonych przez Organizatorów.
 15. Wszystkie banery o szerokości powyżej 2 m muszą być́ zgłoszone co najmniej 14 dni przed Marszem na adres tolerado@tolerado.org, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi takiego zgłoszenia znajdującymi się na stronie www.marsz3miasto.pl. Na początku Marszu znajdą się̨ banery Organizatorów, kolejność́ pozostałych bannerów w Marszu będzie losowana i podana do wiadomości osobom zgłaszającym co najmniej 7 dni przed Marszem. Zakazane jest użycie bannerów powyżej 2 m nie zgłoszonych i zatwierdzonych przez Organizatorów.
 16. Transparenty i emblematy partii politycznych, nie mogą być eksponowane w związku z ciszą wyborczą.
 17. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego, z wyłączeniem sprzętu nagłośniającego dostarczonego i używanego przez Organizatorów Marszu.
 18. Banery, transparenty i flagi niezgodne z ideą, hasłem, celem i postulatem Marszu nie będą̨ wpuszczane do zgromadzenia publicznego.
 19. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za ukradzione lub zagubione w czasie Marszu rzeczy prywatne uczestników.
 20. Organizatorzy nie ponoszą̨ odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników nieprzestrzegających postanowień́ niniejszego Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/tolerado/public_html/marsz3miasto.pl/wp-includes/functions.php on line 4552