Trójmiejski Marsz Równości 2017

">

Przedstawiamy Państwu grono Komitetu Honorowego Trójmiejskiego Marszu Równości. W jego skład wchodzą zasłużone osoby świata nauki, kultury, polityki i sektora pozarządowego, które swoją codzienną pracą, postawą i zaangażowaniem sprawiają, że idee równości, sprawiedliwości i solidarności mają szanse przełożyć się na rzeczywistość. Drodzy Członkowie i Członkinie Komitetu Honorowego, dziękujemy, że przyjęliście nasze zaproszenie i po raz kolejny osoby LGBTQ mogą liczyć na Wasze wsparcie.

dr MARTA SICIAREK – związana z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, współkoordynuje prace nad Modelem Integracji Imigrantów w Gdańsku oraz powstającej właśnie Metropolitalnej Strategii Zarządzania Migracjami.

dr hab. n. med. DOMINIK RACHOŃ, prof. nadzw. PG – lekarz internista i endokrynolog, kierownik Zakładu Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Edycja przy użyciu Lumia Selfie

dr ANNA M. KŁONKOWSKA – socjolożka, psycholożka, filozofka. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Publikuje z zakresu gender i transgender studies, redaktorka naczelna Miscellanea Anthropologica et Sociologica. Od 2010 r. prowadzi w Trójmiescie grupę spotkaniową dla osób transpłciowych, współpracuje z Fundacją Trans-Fuzja.

Lidka_Makowska

LIDKA MAKOWSKA – ekspertka ds. polityki kulturalnej i wielokulturowości w Europie. Bada i eksploruje kulturę miejską, na styku sztuki współczesnej z nowoczesną humanistyką, edukacją obywatelską i kulturą przestrzenną. Radna Dzielnicy Wrzeszcz Górny, trójmiejska aktywistka Kongresu Ruchów Miejskich. Współinicjatorka i członkini Trójmiejskiej Akcji Kobiecej – sieci współpracy organizacji, działających na rzecz równości kobiet i mężczyzn w obszarze kultury, nauki, biznesu, życia społecznego i publicznego.

Ewa Graczyk

Prof. dr hab. EWA GRACZYK, prof. nadzw. UG pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UG. Feministyczna literaturoznawczyni, pomorska działaczka społeczna. Autorka książek: Ćma. O Stanisławie Przybyszewskiej (1994), O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach. Eseje (1994), Przed wybuchem wstrząsnąć. O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym (2004) oraz Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju (2013). Współredaktorka, wraz z dr Moniką Graban-Pomirską, tomu Siostry i ich kopciuszek (2001).

Elżbieta Jachlewska

ELŻBIETA JACHLEWSKA – ekonomistka, specjalistka od prawa pracy, przedsiębiorczyni. Wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, prezeska Stowarzyszenia WAGA działającego na rzecz równości kobiet i mężczyzn, praw kobiet oraz zrównoważonego rozwoju, członkini inicjatywy Trójmiejska Akcja Kobieca, członkini porozumienia Kobiety dla Pomorza. Absolwentka Europeistyki w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, koordynatorka ds. kontaktów z partiami feministycznymi w Europie z ramienia Polski, współtwórczyni obywatelskiego komitetu wyborczego w 2010 roku – Bezpartyjne Forum Społeczne. Twórczyni „Obywatelki” – rocznika na Międzynarodowy Dzień Kobiet

Brała udział w tworzeniu wielu projektów, np. edukacyjnym dla młodzieży „Młoda Demokracja”, promujący Europejską Kartę równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym „Bilet do Równości”, „Darcie Pierza” – projekt aktywizujący i integrujący mieszkanki Biskupiej Górki, czy promującą to miejsce jako atrakcję turystyczną „Pocztę z widokiem na Biskupią górkę”. Ponadto program „Mama ma Pomysł” aktywizujący Mamy w tworzeniu małego biznesu, „Etat Tata” â kampanię społeczną na rzecz równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, konferencje na UG „Krzywicka, emancypantka Dwudziestolecia Międzywojennego”, „Kobiety w przestrzeni publicznej” oraz cykl wykładów „Równość szans na rynku pracy”. Inicjatorka powstania filmu dokumentalnego „Kobieta bez przestrzeni” oraz wydania w Polsce ksiażki Gerarda Guegana „Polki. Podróż do wnętrza Polski”.

IMG_4203

EWA LIEDER – posłanka na Sejm VIII kadencji z ramienia partii Nowoczesna Ryszarda Petru. współzałożycielka komitetu Gdańsk Obywatelski, który jest członkiem Porozumienia Ruchów Miejskich. Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła zarządzanie finansami w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od czterech lat przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

DLOGD

ANNA URBAŃCZYK – trenerka równościowa i samoobrony i asertywności kobiet WenDo, aktywistka praw człowieka, koordynatorka projektów kulturalno-społecznych. Wyspecjalizowana w warsztatach antydyskryminacyjnych, antydyskryminacyjnych w metodologii Anti-Bias, samoobrony i asertywności kobiet WenDo. Facylitatorka pracująca metodą doceniającą (Appreciative Inquiry).

Absolwentka Wiedzy o kulturze (Uniwersytet Gdański), Queer Studies (Kampania Przeciw Homofobii), Wielokulturowej Europy (Uniwersytet Adama Mickiewicza / British Council), Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie (Stowarzyszenie Willa Decjusza), Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji, w Warszawie (Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej), Akademii Treningu WenDo – Upełnomocnienie Przeciw Przemocy ze względu na Płeć (Fundacja Autonomia, Kraków).

Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Trójmiejskiej Akcji Kobiecej TAK!, Grupy kobiecej Stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado, Kampanii Przeciw Homofobii- przez kilka lat koordynowała działania trójmiejskiej grupy lokalnej,  a także członkini Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania.

RYSZARD KIESIEL – ur. 1948 r. aktywista ruchu LGBT w czasach PRL. Założyciel legendarnego podziemnego „FILO” (1986 r.) jednego z pierwszych w ówczesnych krajach socjalistycznych pism o tematyce gejowsko-lesbijskiej. Współzałożyciel Lambdy — pierwszej legalnej organizacji LGBT w Polsce (1990 r.) Bohater filmu „Kisieland” reż. Karola Radziszewskiego. Ostatnio wystawiał swoje prace fotograficzne w ZPAF Gallery w Krakowie w ramach Transfestiwalu na przelomie kwietnia i maja 2015 r.

Ela_Rutkowska

ELŻBIETA RUTKOWSKA – aktywistka, animatorka i dziennikarka. Ukończyła Gender Studies o specjalizację prasową oraz reportażową na Pomagisterskich Dziennych Studiach Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat przygotowywała dla TVP cykle tematyczne, magazyny, reportaże oraz filmy dokumentalne. Uczyła wykorzystywania nowych mediów w edukacji, a szczególnie w dziennikarstwie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Od 2012 współtworzy zespół Krytyki Politycznej, a od maja 2014 szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście. Animatorka podejmująca działania ekologiczne, weganka i rowerzystka budująca rodzinę z wyboru.

RADOMIR SZUMEŁDA, 44 lata.Od urodzenia związany z Trójmiastem. Całe życie zawodowe przedsiębiorca, gastronomik. Dawniej działacz Platformy Obywatelskiej. W listopadzie 2015 roku razem z Mateuszem Kijowskim i innymi osobami zatroskanymi o kondycję polskiej demkracji założył Komitet Obrony Demokracji, w którym jest członkiem zarządu głównego, koordynatorem krajowym i koordynatorem rogionu pomorskiego. Członek Rady Fundacji Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. W listopadzie 2012 roku dokonał publicznego coming outu. Od początku zaangażowania w politykę wspierający ideę równości.

Banach

JOLANTA BANACH – posłanka na Sejm II, III i IV kadencji, była wiceminister gospodarki, była pełnomocniczka rządu ds. rodziny i kobiet, była pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Obecnie Radna Miasta Gdańska.

Izabela_Morska

IZABELA MORSKA – wykładowca w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG; autorka powieści Absolutna Amnezja (1996) i Alma (2003), zbioru poezji Madame Intuita (2002) i monografii Kreacje odmienności: Rzecz o Marii Komornickiej (2007). Ostatnio napisała książkę o dłużnikach jako postaciach literackich (Glorious Outlaws2016). Ostatnio bada temat praw zwierząt, popiera ekologów, ciekawi ją weganizm jako postawa polityczna i styl życia.

Lucyna Kopcewicz

LUCYNA KOPCIEWICZ – doktor habilitowana, profesor nadzwyczajna w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują: genderowe konteksty studiów kulturowych, problematykę nierówności szkolnych, feministyczną krytykę edukacji, pedagogikę gender. Autorka licznych artykułów w czasopismach: „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, „Kultura i Edukacja”, „Forum Oświatowe”, „Kwartalnik Pedagogiczny” a także monografii: „Rodzaj i edukacja. Fenomenograficzne studium z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu”; „Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt”; „Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury”.

Katarzyna Bojarska

KATARZYNA BOJARSKA – Od kilkunastu lat wykłada w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka pierwszej w Polsce pracy doktorskiej poświęconej zjawisku homofobii (2005). W 2002 roku wprowadziła na UG pierwszy w Polsce kurs akademicki poświęcony problematyce homoseksualności i biseksualności, realizowany do dziś. Inicjatorka i koordynatorka „Dnia Kultury Queerowej”, pierwszego i unikalnego w skali kraju wydarzenia kulturalnego o charakterze amatorskim, integrującego Trójmiejską społeczność LGBTQ ze społecznością heteroseksualnych sojuszniczek i sojuszników. Było ono realizowane społecznie w latach 2003-2011, własnym sumptem ochotniczek i ochotników, głównie studentek/ów i absolwentek/ów UG. Trenerka, wykładowczyni i krzewicielka afirmatywnych nurtów myśli LGBTQ. Wykłada problematykę LGBTQ również na podyplomowych studiach seksuologicznych. Świadczy również pomoc psychologiczną ludziom LGBTQIF. Laureatka międzynarodowej Nagrody Tolerancji (2012).

wiktor

WIKTOR DYNARSKI – osoba prezesująca Fundacji Trans-Fuzja, członkowska stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza oraz korzystająca z członkostwa honorowego Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności”. Doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, transpłciowy aktywista zarówno w Polsce, jak i w Europie Środkowej i Wschodniej, edukator i blogger. W latach 2010-2014 członek Komitetu Sterującego oraz współprzewodniczący Transgender Europe – europejskiej sieci organizacji transpłciowych, a także przewodniczący komisji rewizyjnej słowackiego stowarzyszenia TransFúzia w latach 2013-2015.

lalka

LALKA PODOBIŃSKA – współzałożycielka, była wiceprezeska i prezeska Fundacji Trans-Fuzja, współzałożycielka Fundacji LGBT Bussiness Forum oraz Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Współzałożycielka i skarbniczka zarządu Stowarzyszenia „Społeczeństwo FAIR”. W latach 2011-2015 dyrektorka Biura Poselskiego Anny Grodzkiej. Doktora nauk farmaceutycznych, specjalizująca się w organizacji ochrony zdrowia oraz w rejestracji leków, produktów dietetycznych i wyrobów medycznych. Instruktorka harcerstwa, taterniczka jaskiniowa.

chaber

A. CHABER – Prezes i Dyrektor Zarządzający Kampanii Przeciw Homofobii i Skarbnik ILGA – Europe (Europejskiej Federacji Organizacji LGBTI), zajmuje się aktywizmem na rzecz osób LGBTI od 2008 roku, zarówno na polu krajowym jak i międzynarodowym. Jest współautorem wielu publikacji m.in. z dziedzin przestępstw z nienawiści oraz edukacji formalnej.

marta

MARTA ABRAMOWICZ – reporterka, badaczka, działaczka społeczna, autorka książki „Zakonnice odchodzą po cichu”.