Trójmiejski Marsz Równości

Tęczowe Rodziny w Polsce i Europie

Debata Tęczowe rodziny w Polsce i w Europie będzie pierwszą w Polsce tego typu międzynarodową dyskusją, w której władze, ekspertki i inicjatorki zmian społecznych wspólnie zastanowią się nad lepszą przyszłością rodzin nieheteroseksualnych. Z jakimi warunkami prawnymi i społecznymi spotykają się polskie rodziny, w których dzieci wychowywane są przez nieheteroseksualnych rodziców? Co takim rodzinom zapewniają inne kraje Europy, w tym Norwegia i Szwajcaria? Jakie rozwiązania można wdrożyć na szczeblu lokalnym, a jakie na systemowym, by polepszyć tę sytuację? Swoją refleksją nad powyższymi kwestiami podzielą się goście debaty, specjaliści w zakresie oddziaływań społeczno-politycznych: wiceprezydent Gdańska, Piotr Kowalczuk, prezydent Słupska, Robert Biedroń, Maria von Känel – prezeska Europejskiej Sieć Rodzin LGBT NELFA, członkini zarządu Rainbow Rose, a także przewodnicząca norweskiej organizacji Rainbow Families LLH, Mona Hovland Jakobsen. Debatę wzbogaci specjalistyczne doświadczenie badawcze prowadzącej rozmowę, Marty Abramowicz. Wnioski płynące z raportu jej współautorstwa, podsumowującego pierwszy kompleksowy projekt badawczy dotyczący polskich rodzin nieheteroseksualnych, „Rodziny z wyboru”, posłużą za punkt wyjścia w dyskusji. Raport został w opublikowany we wrześniu zeszłego roku przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy 30 maja 2015 r. do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Rozpoczęcie o

godz.12:00.

Zapraszamy. Wstęp tylko po rejestracji poprzez stronę http://teczowerodzinyecs.evenea.pl/