Trójmiejski Marsz Równości

Dyskusja wokół raportu Fundacji Przestrzeń Kobiet „Spoza centrum widać więcej”

Raport Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania jest wynikiem partycypacyjnych badań w działaniu przeprowadzonych przez Fundację Przestrzeń Kobiet. Ich celem było wypracowanie rozwiązań przełamujących dyskryminację nieheteroseksualnych kobiet żyjących na wsi i w małych miastach. Propozycje rozwiązań zostały wypracowane wspólnie przez nieheteroseksualne kobiety mieszkające w małych miejscowościach, działaczki organizacji i grup LGBT i kobiecych oraz animatorki lokalnych społeczności, które uczestniczyły w spotkaniach fokusowych oraz warsztatach.

Podczas spotkania chciałybyśmy porozmawiać o rezultatach badań i o tym, co z nich wynika dla organizacji LGBT i feministycznych oraz o wyzwaniach budowania sojuszy z i na rzecz osób LGBT mieszkających w małych miejscowościach.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej” finansowanego przez Fundusze EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.